Facebook คอนโดลุมพินี
บี

ลงทะเบียนกิจกรรม


* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม :
- ผู้เข้าร่วมงานต้องเป็นเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยในโครงการลุมพินีเท่านั้น
- ท่านที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้สิทธิ์รับคูปองเกมเพิ่ม 1 คูปอง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด